04.03.2017 Temsilciler Kurulu Olağan Üstü Toplantısı

Aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Site Temsilciler Kurulu’nun 04.03.2017 Cumartesi günü sabah saat 10.00 de site yönetim merkezinde toplanmasına gereklilik doğmuştur.

İlk toplantıda nisabının sağlanamaması halinde ikinci toplantı 11.03.2017 Cumartesi günü aynı yer ve saatte ve aynı gündemle yapılacak olup, mazereti bulunanların yerlerine toplantıya katılacak bir kat malikine yazılı vekâlet vermelerini önemle rica ederim.

                    Site Yönetim Kurulu Başkanı

                                      Ömer DEMİREL

TEMSİLCİLER KURULU TOPLANTISI GÜNDEMİ

 

  1. Açılış.
  2. Yoklama
  3. Sitemizin devir alınan bütçe tablosunun sunulması.
  4. 01.06.2016 tarihli Temsilciler Kurulu Toplantısında alınan Doğalgaz faturalarına eklenen 20.-TL bakım bedelinin devam edip, etmemesinin değerlendirilmesi.
  5. 01.06.2016 tarihli Temsilciler Kurulu toplantısında alınan karar gereği, kamera sistemleri için toplanması gereken paraları ödemeyen kat malikli durumunun değerlendirilmesi.
  6. 01.06.2016 tarihli Temsilciler Kurulunda 2-3 aracı olan site sakinlerinden alınmasına karar verilen otopark ücretlerinin durum değerlendirilmesi.
  7. Temsilciler Kurulunun hukuksal açıdan yönetim kuruluna reklam anlaşmaları için sözleşme yetkisi verilmesi.
  8. Yönetim maaşların belirlenmesi.
  9. Açılmış olan ve açılacak olan müdahalenin giderilmesi, kal ve ecrimsel davaları ve KMK, yönetim planı mimarı projeye aykırı ve dış görünüşü bozucu müdahale ve değişiklik üzere yetki verilmesi.
  10. Site Yönetim planı değişikliğini görüşmek üzere komisyon kurulması önerisi.

.