Güvenlik Bilgilendirme

 

DEĞERLİ SİTE SAKİNLERİMİZE  DUYURULUR!!!

Güvenlik Firmasını değiştirme gerekçelerimizi daha önce blok ilan panolarında ve asansör içi  duyurularımızda belirtmiştik.

Bazı site sakinlerimizin güvenlik firması ile yapılan anlaşmaya dair çekinceleri  olduğunu belirtmeleri üzerine de bu bilgilendirmeyi yapmanın uygun olacağını düşündük ;

  1. Güvenlik Firması değiştirme sürecinde; mevcut site yönetimimiz tarafından 9 farklı firmadan 13 kişi üzerinden, önceki site yönetimi tarafından 4 farklı firmadan 14 kişi üzerinden teklif alınmış olup; 2 firma da kendi ilgi ve inisiyatifi ile 12 kişi üzerinden fiyat teklifi sunmuştur.
  2. Teklifleri değerlendirme sürecinde; fiyat uygunluğu, mevcut uygulanmakta olan proje referansları, firmanın sektördeki deneyimi ve çalışan personelin hak ve sorumlulukları vazgeçilmez kriterlerimiz olmuştur.
  3. Siz değerli komşularımız ve site maliklerimize yapılan bilgilendirmelerde hiçbir komşumuzu itham altında bırakacak ifadeler kullanılmamıştır, bunun aksini iddia edenler ispatlamalıdırlar.
  4. Halen ödenmediği belirtilen 49.346 TL lik fatura, Firmanın 2016 yılı sözleşme rakamı üzerinden düzenlenmiş son faturasıdır, firma, sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmediği için bu ödeme bloke edilmiştir.

Site bütçemize sağlanan avantaj:

A) Securiforce firmasının 2016 yılı aylık fatura bedeli olan 49.346 TL üzerinden hesaplanırsa yıllık 64.152 TL,

B) Securiforce firması ile yapılan 2 aylık ek protokol rakamı olan 53.100.TL üzerinden hesaplanırsa yıllık 109.000 TL

C) Securiforce firmasının 2017 yılı için verdiği fiyat teklif rakamı olan 58.406 TL üzerinden hesaplanırsa yıllık 172.872 TL’ dir,

Bu tabloda takdiri  siz değerli site sakinlerimize bırakıyoruz…

D) Kısaca belirtmemiz gerekirse; önceki yönetimin 14 kişi ve 58.304 TL üzerinden  alacağı/almak istediği hizmeti, mevcut yönetimimiz 13 kişi ve 44.000 TL üzerinden almıştır ve almaktadır.

İlan edilmiş rakam:

58.406 TL ( Aylık)  – 44.000 TL( Aylık)  = 14.406 TL ( Fark)

12 Ay x 14.406 TL = 172.872 TL ( Yıllık) Fark/Kar;

5)Yukarıda sıraladığımız tablo doğrultusunda değerlendirme hangi noktadan yapılırsa yapılsın sağlanan tasarruf miktarı ortadadır ve küçümsenecek, göz ardı edilecek bir rakam değildir.

6) Güvenlik amirinin 7/24 sitemizde bulunması adına, bu geçiş süresinde oluşabilecek riskleri de minimize etmek için, güvenlik noktasına yakın olan A13 blok bekçi odası; tahakkuk edecek elektrik, doğalgaz ve su faturalarını kendisi ödemek kaydı ile site güvenlik amirine bedelsiz olarak tahsis edilmiştir.

7) 13 Kişilik güvenlik kadromuzu sabitleme süreci tamamlanmak üzeredir, bu ay sonuna kadar tüm kadromuz sabitlenmiş olacaktır. Süreçte personel sirkülasyonu olasılığı öngördüğümüz bir durum olup, süreç bilgimiz ve kontrolümüz altında yürütülmektedir.

8) Sitemizde görev yapmış/yapmakta olan geçici ve sabit tüm personeller KONSEPT firmasının güvenlik sertifikalı ve kimlikli personelidir.

9) Yaşanan personel değişiklikleri kesinlikle tasarruf amaçlı olmayıp, yaşam alanımızın daha güvenli bir ortam haline getirilebilmesi adına hassas davranmamızdan kaynaklanmakta olup, görev yapan personelin, sosyal –kültürel –mesleki yeterlilik ve eğitim yönünden en uygun olanlarını seçme süreci içerisinde olması gereken zorunlu değişikliklerdir.

10) Günlük yevmiye karşılığı çalışan hiçbir personel yoktur ve başlangıçtan bu yana olmamıştır. Personelin Emniyete bildirimleri’ nin 15 günlük yasal süresi bulunmaktadır. Personel bildirimleri yasal süresi içerisinde güvenlik firması tarafından yapılmıştır & yapılmaktadır.

Sitemiz,  Site Temsilciler Kurulumuz tarafından seçilen yönetim kurulumuz tarafından başta anayasa, yasa, KHK, tüzük, yönetim planı, bağlayıcı bütün hukuki, idari, mali mevzuat ve sosyal teamüller  dikkate alınarak  ve  en önemlisi insani ve komşuluk hukuku gözetilerek yönetilmektedir.

Sitemizle ilgili yapılan her tür çalışma, sözleşme, protokol, alım-satım, personel v.b iş ve işlemler, site denetçisi tarafından denetlenmektedir.

Ayrıca; sitemizde hak sahibi olan her malik ve sakinimiz,  mesai saatleri içerisinde, hatta yönetim kurulumuzun site ofisinde bulunduğu her saatte ifade ettiğimiz gibi ‘ ŞEFFAFLIK’  ilkemiz çerçevesinde; sitemiz faaliyetlerini inceleme, istediği bilgi ve belgeye ulaşma hakkına sahiptir.

Bilgilerinize rica ederiz.

SİTE YÖNETİM KURULU