Temsilciler Kurulu Toplantı Daveti – 16.04.2016

Aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Site Temsilciler Kurulu’nun 16.04.2016 Cumartesi günü sabah saat 10.00 da site yönetim merkezinde toplanmasına gereklilik doğmuştur.

İlk toplantıda nisabın sağlanamaması halinde ikinci toplantı 22.04.2016 Cuma günü aynı yer ve saat 20:00”de ve aynı gündemle yapılacak olup, mazereti bulunanların yerlerine toplantıya katılacak bir kat malikine yazılı vekâlet vermelerini önemle rica ederim.

Site Yönetim Kurulu Başkanı
Yakup ARSLAN

TEMSİLCİLER KURULU TOPLANTISI GÜNDEMİ
1- Yoklama
2- 2014-2015 yılı Blok Temsilcilerine Teşekkür Plaketlerinin verilmesi.
3- Yatırım bütçesinin belirlenmesi ve karar verilmesi.
4- Dilek ve temennilerin alınması