Temsilciler Kurulu Toplantısı Gündemi – 10.05.2016

Aşağıda belirtilen gündem maddelerini karara bağlamak üzere Site Temsilciler Kurulu’nun 01.06.2016 Çarşamba günü akşam saat 20.00’de site yönetim merkezinde toplanmasına gereklilik doğmuştur.

Mazereti bulunan temsilcilerin, yerlerine toplantıya katılacak bir kat malikine Site Yönetim Planı madde 32 ve KMK ilgili hükümleri gereğince vekalet vermelerini önemle rica ederim.

Site Yönetim Kurulu Başkanı
Yakup ARSLAN

TEMSİLCİLER KURULU TOPLANTISI GÜNDEMİ

1- Açılış ve Yoklama
2- Kurul toplantısını yönetmek üzere başkan seçimi
3- İlk iki toplantıda belirlenen ve görüşülen yatırım bütçesinin oylanması.
4- Site Yönetim Planının yarım kalan çalışmasının tamamlanması için komisyon kurulmasının oylanması.