Temsilciler Kurulu Toplantısı Gündemi – 19.04.2016

Aşağıda belirtilen gündem maddelerini karara bağlamak üzere Site Temsilciler Kurulu’nun 04.05.2016 Çarşamba günü akşam saat 20.00’de site yönetim merkezinde toplanmasına gereklilik doğmuştur.

Mazereti bulunan temsilcilerin, yerlerine toplantıya katılacak bir kat malikine yazılı vekâlet vermelerini önemle rica ederim.

Site Yönetim Kurulu Başkanı
Yakup ARSLAN

TEMSİLCİLER KURULU TOPLANTISI GÜNDEMİ

1- Açılış ve Yoklama
2- Kurul toplantısını yönetmek üzere başkan seçimi
3- Ek bütçe ile ilgili yapılacak işlerin sırayla oylanması
A) Otoparklara kurulması planlanan kamera sistemi
B) Otopark girişlerine uygulanması planlanan bariyer sistemi ve birden fazla araçları olan site sakinlerinden alınması planlanan ek ödemeler
C) Sosyal tesis-kafeterya planı
D) Spor alanı planı
E) Sirkülasyon pompası ile ilgili ek bütçenin niteliğinin belirlenmesi
F) Yeraltı çöp konteyner uygulama maliyeti
 G) Hukuki gider maliyetleri
H) Kuyu açma-sondaj maliyetleri
İ) Yönetim katındaki odayı kiralama bedeli
J) Dış cephe temizliği